tirsdag 9. februar 2010

På sporet av en profeti

Den 12. februar 1970 så Agnar Mykle på TV. Det fremgår av noe han skrev, etter at han hadde sluttet å skrive. Etter at Mykle sluttet å skrive manuskripter til utgivelse i form av roman og novelle, fortsatte han jo å skrive på sine etterlatte verker, fra den ualminnelige synsvinkel som en fransk romantisk dikter kalte d’outre-tombe: Av praktiske grunner skrevet på denne side graven; av andre grunner utgitt fra den annen: hinsides. Det er Gordon Hølmebakk som har sørget for at Mykles hinsidige skrifter er utgitt i en liten serie bøker med omslag i kongeblått og anløpent gull, noen år etter forfatterens død.

            I bind 2 – Alter og disk (Mykles variant av børs og katedral) – leser jeg at Mykle en kveld i februar 1970 så et intervju med André Malraux, som han lovpriser for å ha sett noe vesentlig, nemlig den høyst umarxistiske visjon av studentenes opprør og arbeidernes streiker og de fargedes revolt (i USA, antagelig) som en først og fremst metafysisk søken! Det er ikke politisk makt, det er religion det dreier seg om, skal Malraux ha sagt på TV, og Agnar Mykle applauderer: presis riktig!
            Når jeg i overført betydning spisser ører her, er det ikke fordi jeg tror Mykle og Malraux er i nærheten av en dyp sannhet. Det er mer fordi jeg tror Mykle her setter meg på sporet av en tapt profeti. Det får være som det vil med studentenes, arbeidernes og de fargedes metafysiske lengsler i 1970. Slik jeg husker det, var det smått stell. Men man kan ikke helt se bort fra at Malraux og Mykle så dypere i dette enn jeg var i stand til, knapt nok student som jeg var på den tiden.
            Det er en løsrevet uttalelse av Malraux som siteres veldig ofte – til å begynne med fordi den virket gåtefull, nå fordi den fremstår som klarsynt og profetisk – som handler om religionens plass i den fremtiden vi nå er inne i. Malraux skal ha sagt, eller skrevet, at det 21. århundre blir religiøst – eller ingenting. Enten blir århundret religiøst, eller så blir det avlyst. Le 21ème siècle sera religieux ou ne sera pas!
            Så ofte har dette vært gjentatt og henvist til, at noen til slutt stoppet opp og spurte: Når sa Malraux dette? Hvor står det?
            Hittil, så vidt jeg har registrert, uten at noen har funnet svaret. Det kan ha vært en kveld på Select eller på en forlagsfest, like gjerne som i en kronikk i Le Monde. Men sett at det var i et fjernsynsprogram? I så fall ble det kanskje sendt på NRK den 12. februar 1970 mens den norske forfatteren, the greatest writer in the world, Agnar Mykle satt bi, på mottakersiden. Går det an å be om å få sendt det programmet om igjen?

(Publisert i Klassekampen mandag, men uten illustrasjonsfoto.)
           

Ingen kommentarer: