søndag 7. desember 2008

Ingen betydelig forfatter

Den betydelige romanforfatters kjennetegn: "a wide and single purpose in the mind is the chief requirement outside of talent; a strong belief, a strong unbelief, even a strong egoism..."
(V.S. Pritchett)
Ingenting av dette er Borgen.
(Gordon Hølmebakk)

I et ellers respektfullt forord om den allsidige forfatteren Johan Borgen får Gordon Hølmebakk slått fast at noen betydelig romanforfatter var førstnevnte ikke. Det er vel å merke målestokken for det aller største som er brukt her. Det er ikke mange som viser seg å være store nok, når denne stokken tas i bruk. Hølmebakk nevner i denne forbindelse bare Hamsun, Undset og Duun.
Man skulle kanskje tro at nettopp Hølmebakk ville sette Borgen høyt som novellist. Det gjør han da også: "fremstår [...] som vår mest virtuose og produktive novellist."
Men virtuos og produktiv er ikke synonymt med stor og betydelig.

Hvorfor gi så mye plass til Gordon Hølmebakks vurdering av Johan Borgen? Først og fremst fordi han i kraft av sitt livslange virke i litteraturens (og Gyldendals) tjeneste har betydelig autoritet som kvalitetsdommer. Men også fordi jeg kunne ha underskrevet denne vurderingen. Jeg har aldri klart å mobilisere noen begeistring for denne forfatteren, med Lillelord som markant unntak. Det er en god bok å lese i oppveksten.

(Sitatene er hentet fra Erindringen om en rytme. Drømmen om en form. Gyldendal 2002)

2 kommentarer:

Jørn Roeim sa...

Målestokken ligger nok vel høyt her, som du selv er inne på. På den annen side undrer man seg av og til på hvilke forfattere som kommer til å overleve sin samtid. Litteraturhistorien har mange eksempler på forfattere som ikke gjorde det. Kanskje Johan Borgen blir en av dem. Jeg er også litt i tvil når det gjelder f.eks. Bjørg Vik. Mange andre kunne nevnes. Men dette lar seg ikke forutsi.

Cyno Grassator sa...

Jeg spår at Borgen "blir stående" bl.a på grunn av den dominerende posisjonen han hadde i sin samtid. Ikke dermed sagt at hans samlede produksjon blir lest av stadig nye generasjoner. Bjørg Vik kommer til å bli nevnt som en viktig stemme i sin tid, ikke som en "stor forfatter". Dette er en blanding av spådom og vurdering.