lørdag 27. februar 2010

Kule til en trønder

Det var visst ingen i panelet i Nytt på nytt i går, selv ikke trønderske Skei Grande, som visste hvor uttrykket stammer fra. Vel, det var Wessel. I et av de små diktene sine: 
Engang en ret forvoven Jyde
Med Hagel på en Thrønder vilde skyde,
Men fik hans Pande ei i sønder,
Nei, der skal Kugle til en Thrønder!
Diktet er tilegnet J. R. Bull, antagelig fra Trøndelag.

Ingen kommentarer: